Choisissez un domaine d’application »

Citernes combinées®

Découvrez ici le fonctionnement de la citerne combinée 150l.

Citernes combinées®

Combitanks®
Met het oog op het veilige en efficiënte gebruik van gefilterd regenwater, is het raadzaam om uw regenwaterput meteen te voorzien van alle nodige accessoires. Daarom ontwikkelden we de Combitank®: een betonnen regenwaterput die standaard uitgerust wordt met heel wat toebehoren. Denk bv. aan een rustige toevoer, zelfreinigende filter, drijvende aanzuiging en overloopsifon. Deze accessoires verzekeren een permanent kwaliteitsvolle regenwateropslag. Bovendien zijn ze afzonderlijk verkrijgbaar, waardoor u een bestaande regenwaterput ook perfect kunt upgraden naar een Combitank®.

Voordelen

  • veilige totaaloplossing voor de opslag van regenwater
  • alle accessoires gemonteerd in één tank
  • aansluitklaar
  • veilig voor kinderen (model CT450)
  • upgrade van een bestaande regenwaterput mogelijk

Citernes combinées®
En vue d’une utilisation sûre et efficace de l’eau de pluie filtrée, il est recommandé d’équiper votre citerne d’eau de pluie d’emblée de tous les accessoires requis. C’est pourquoi nous avons créé la Citerne combinée®. Il s’agit d’une citerne à eau de pluie en béton qui est équipée de certains accessoires standard. Comme par exemple une alimentation à ralentisseur, un filtre autonettoyant, une aspiration flottante et un siphon de trop-plein. Ces accessoires permettent un entreposage de haute qualité permanente de l’eau de pluie. Qui plus est, ils sont disponibles séparément. Ainsi, la mise à jour d’une citerne à eau de pluie existante vers une Citerne combinée® devient aussi parfaitement possible.

Avantages

  • solution complète et sûre pour le stockage d’eau de pluie
  • montage de tous les accessoires dans 1 citerne
  • prête à raccorder
  • sécurité enfants (modèle CT450)
  • mise à jour possible d’une citerne à eau de pluie existante
Citernes combinées® 150m²
Modèle Diamètre Hauteur Poids
COMBI 150 5200 M 223 172 + 30 3850
COMBI 150 7500 M (modèle bas) 236 215 + 30 4400
COMBI 150 7500 R (modèle haut) 223 240 + 30 4400
COMBI 150 10000 M 250 242 +30 5250
Dimensions en cm - Il s’agit des dimensions extérieures.
Citernes combinées® 450m²
Model Diameter Hoogte Gewicht
COMBI 450 - 5200 M 223 172 + 50 3850
COMBI 450 - 7500 (modèle bas) 236 215 + 55 4600
COMBI 450 - 10000 250 242 + 55 5400
COMBI 450 - 15000 R 355/265 252 + 55 9000
COMBI 450 - 20000 H 450/250 253 + 55 10725
Dimensions en cm - Il s’agit des dimensions extérieures.
Citernes combinées® 1650m²
Modèle Diamètre Hauteur Poids
COMBI 1650 15000 R 355/266 252 + 50 8550 + 400
COMBI 1650 20000 H 450/250 253 + 50 10300 + 500
Dimensions en cm - Il s’agit des dimensions extérieures.

Contact us